Despagubiri in cazul decesului survenit ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale

Acte necesare pentru obţinerea despăgubiri în caz de deces:

– cerere tip privind solicitarea dreptului de asigurări în caz de accident de muncă sau boli profesionale (anexa 13 din Ordinul 450/2006 -Norme metodologice de aplicare a Legii 346/2002),

– certificat de deces, copie şi original,

– act de identitate al solicitantului, copie şi original,

– acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau după caz, actul care să ateste calitatea de moştenitor, tutore, curator,

– declaraţie pe proprie răspundere, referitor cheltuieli de deces şi neridicare despăgubire (model C J P Neamţ),

– acte din care să rezulte că au fost suportate cheltuielile  ocazionate de  deces,

– documentul de confirmare a evenimentului (FIAM, BP2, proces verbal de cercetare),

– certificat medical în copie xerox, dacă e cazul,

– adeverinţă cu stagiul de cotizare a decedatului,

– dovada achitării la zi a contribuţiei la fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice ).

Casa funerara Sf. Ioan

Articole similare

Transport funerar Bucuresti si Ilfov

Transport funerar in Bucuresti (sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5, sector 6), judetul Ilfov si pe tot teritoriul Romaniei. Transportul decedatului