Despagubiri in cazul decesului survenit ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale

Acte necesare pentru obţinerea despăgubiri în caz de deces:

– cerere tip privind solicitarea dreptului de asigurări în caz de accident de muncă sau boli profesionale (anexa 13 din Ordinul 450/2006 -Norme metodologice de aplicare a Legii 346/2002),

– certificat de deces, copie şi original,

– act de identitate al solicitantului, copie şi original,

– acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau după caz, actul care să ateste calitatea de moştenitor, tutore, curator,

– declaraţie pe proprie răspundere, referitor cheltuieli de deces şi neridicare despăgubire (model C J P Neamţ),

– acte din care să rezulte că au fost suportate cheltuielile  ocazionate de  deces,

– documentul de confirmare a evenimentului (FIAM, BP2, proces verbal de cercetare),

– certificat medical în copie xerox, dacă e cazul,

– adeverinţă cu stagiul de cotizare a decedatului,

– dovada achitării la zi a contribuţiei la fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice ).

Servicii funerare Non-Stop

Casa Funerara Sfantul Ioan

Casa funerara Sf. Ioan

Articole similare