Plată sume neîncasate pensionar decedat

In multe cazuri ne-am intalnit cu familii indoliate care au intrebat cum se procedeaza pentru a beneficia de plata pensiei pentru luna in care a avut loc decesul. Regasiti mai jos actele necesare si informatiile care va pot ajuta in acest demers.

Conform Legii nr. 19/2000, art. 97: pensia care nu a fost incasata de catre pensionar pe durata vietii, pentru luna in care a avut loc decesul (sau alte drepturi restante de pensie cuvenite si neincasate pana la deces) se plateste catre sotul / sotia supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, celorlalti mostenitori.

Plata pensiei se va face pentru luna in cursul careia a decedat persoana, indiferent de zilele sau orele scurse din luna respectiva si doar daca pensia nu a fost deja incasata de catre pensionar inainte de deces.

Acte necesare:

  • Cerere tip
  • Certificatul de deces (original si copie);
  • Actul de identitate al solicitantului (original si copie);
  • Acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original si copie);
  • Certificat de mostenitor (original si copie);
  • Copia talonului de plata a pensiei persoanei decedate, dupa caz.

Servicii funerare Non-Stop

Casa Funerara Sfantul Ioan

Casa funerara Sf. Ioan

Articole similare