Plată sume neîncasate pensionar decedat

In multe cazuri ne-am intalnit cu familii indoliate care au intrebat cum se procedeaza pentru a beneficia de plata pensiei pentru luna in care a avut loc decesul. Regasiti mai jos actele necesare si informatiile care va pot ajuta in acest demers.

Conform Legii nr. 19/2000, art. 97: pensia care nu a fost incasata de catre pensionar pe durata vietii, pentru luna in care a avut loc decesul (sau alte drepturi restante de pensie cuvenite si neincasate pana la deces) se plateste catre sotul / sotia supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, celorlalti mostenitori.

Plata pensiei se va face pentru luna in cursul careia a decedat persoana, indiferent de zilele sau orele scurse din luna respectiva si doar daca pensia nu a fost deja incasata de catre pensionar inainte de deces.

Acte necesare:

  • Cerere tip
  • Certificatul de deces (original si copie);
  • Actul de identitate al solicitantului (original si copie);
  • Acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original si copie);
  • Certificat de mostenitor (original si copie);
  • Copia talonului de plata a pensiei persoanei decedate, dupa caz.
Casa funerara Sf. Ioan

Articole similare

Transport funerar Bucuresti si Ilfov

Transport funerar in Bucuresti (sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5, sector 6), judetul Ilfov si pe tot teritoriul Romaniei. Transportul decedatului